Văn bản UBND xã ban hành

Công văn số: 184/UBND-VP ngày 10/9/2021 V/v thực hiện quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử Quản lý văn bản đi, đến tại UBND xã


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 30/09/2021 10:34:27 SA

Công văn số: 184/UBND-VP ngày 10/9/2021 V/v thực hiện quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử Quản lý văn bản đi, đến tại UBND xã

Nội dung xem tại: congvan184.pdf

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO Về việc phân công thực hiện công tác CCHC năm 2022 (31/1/2022)
KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Vĩnh Giang (31/1/2022)
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Giang năm 2022 (31/1/2022)
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Vĩnh Giang năm 2022 (31/1/2022)
thực hiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC, hồ sơ tại UBND xã Vĩnh Giang (31/1/2022)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ thuộc Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Giang (30/9/2021)
Công văn số: 184/UBND-VP ngày 10/9/2021 V/v thực hiện quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử Quản lý văn bản đi, đến tại UBND xã (30/9/2021)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Giang (30/9/2021)
Kế hoạch Công tác Văn thư, lưu trữ xã Vĩnh Giang năm 2021 (30/9/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang