TIn hoạt động

Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 20/05/2022 9:47:00 CH

Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/ĐU của Đảng ủy xã Vĩnh Giang. Sáng 20/05/2022 ĐU xã Vĩnh Giang đã tổ chức thành công Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2022 và các nội dung của Nghị quyết trung ương 4, khóa XIII.

 

 

            Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong TV Đảng ủy, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Các đ/c bí thư, phó bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

 

            Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn An bí thư ĐU – Chủ tịch HĐND đã nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện tốt chuyên đề này là làm tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định trong năm 2022, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc, đưa Xã nhà Vĩnh Giang xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

 

 

            Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung trọng tâm của chuyên đề. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Vĩnh Giang ngày càng phát triển vững mạnh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, là mục tiêu cao cả đối với mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã. Thông qua học tập và làm theo để hiểu sâu hơn về cuộc đời phấn đấu, hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã nhà trong tình hình mới.

            Để thực hiện tốt chuyên đề năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu ngay sau hội nghị các cấp uy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã căn cứ nội dung kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng một cách thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, xác định nội dung học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 

Bài, ảnh: BBT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Tọa đàm kỷ niệm 61 năm Ngày Nạn nhân chất độc da cam ( 10/08/1961 – 10/08/2022) (10/8/2022)
Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 (5/8/2022)
Gặp mặt tri ân người có công nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (28/7/2022)
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. (26/7/2022)
Ra quân vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 27-7 (22/7/2022)
Khai giảng lớp học nghề kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch cây hồ tiêu (22/7/2022)
Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Giang tổ chức kỳ họp thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (6/7/2022)
Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022. (2/7/2022)
Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. (7/6/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang