TIn hoạt động

Vĩnh Giang: Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/08/2021 4:10:35 CH

Thực hiện chương trình hoạt động theo luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Ngày 11/8/2021,  HĐND xã Vĩnh Giang tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Thi -  HUV- Phó chủ tịch thường trực UBMT huyện  Vĩnh Linh- phụ trách địa bàn xã.Về phía lãnh đạo xã: Thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND - UBND -UBMTTQVN xã, các ban ngành liên quan và đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình dự thảo, nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2020; dự thảo danh mục đầu tư công năm 2022; dự thảo, nghị quyết chương trình giám sát của HĐND năm 2022; Thông qua kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Báo cáo kết quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của Đại biểu HĐND xã: Thông qua báo cáo của TT HĐND xã về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 HĐND xã; Thông qua thông báo của UBMT xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm những kiến nghị đề xuất; Thông qua báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã.

 

 

Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bênh Covid -19 diễn biến phức tạp song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Vĩnh Giang 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến  tích cực. Giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nông thới mới kiểu mẫu đã đạt được. Đã đạt được 9/ 10 chỉ tiêu của năm: Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao, năng suất các loại cây trồng đều đạt cao nhất từ trước đến nay, giá cả và thị trường ổn định.Một số giống mới được đưa vào sản xuất đạt kết quả cao, chỉ tiêu về đàn gia súc, gia cầm, diện tích đậu xanh, năng suất cây hồ tiêu còn thấp.

Các hoạt động VH- XH vẫn phát huy được truyền thống anh hùng của quê hương.Trình độ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao, việc thực hiện quy chế cơ quan nghiêm túc. QPAN được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm 2021 cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Giang đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid – 19. Chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Tại kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu trao đổi và giải trình; Làm rõ những ý kiến kiến nghị, vấn để cử tri và đaị biểu HĐND tại kỳ họp quan tâm.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nghiêm; Kỳ họp thứ 2 HĐND xã Vĩnh Giang khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã biểu quyết thông qua, các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm; HĐND đã giao cho UBND tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Các ban ngành, đoàn thể của xã phối hợp tuyên truyền để thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra ./. 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
KỲ HỌP THỨ III HĐND XÃ VĨNH GIANG KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 (6/10/2021)
Vĩnh Giang tiến hành giải tỏa hành lang giao thông trước mùa mưa bão. (25/9/2021)
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ BCCI thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử (21/9/2021)
XÃ VĨNH GIANG: TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI” (20/9/2021)
TẾT TRUNG THU LÀ TẾT ĐOÀN VIÊN (20/9/2021)
XÃ VĨNH GIANG thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (7/9/2021)
Thông điệp 5T: “Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội (6/9/2021)
Vĩnh Giang: Tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (13/8/2021)
VĨNH GIANG: Khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2021 (9/8/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang