TIn hoạt động

Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực UBMT xã Vĩnh Giang


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 10/06/2021 8:24:54 SA

Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực UBMT xã Vĩnh Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (16/6/2021)
Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực UBMT xã Vĩnh Giang (10/6/2021)
Chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (8/6/2021)
Vĩnh Giang: Công bố danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/5/2021)
Quảng Trị: Tiếp tục áp dụng quy định chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (26/5/2021)
Vĩnh Giang: Hăng hái hoàn thành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (24/5/2021)
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 (14/5/2021)
Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 1 huyện Vĩnh Linh (14/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt 8 ƯCV đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 5 (14/5/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang