Thông tin liên hệ

UBND XÃ VĨNH GIANG -  VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ-  Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh   

Điện thoại: (0233).3.823269 Fax: (0233).3.........

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang