TIN HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Vĩnh Giang: Chuyển đổi 70 ha đất sản xuất vụ Hè Thu 2019

Vĩnh Giang: Chuyển đổi 70 ha đất sản xuất vụ Hè Thu 2019

Nhằm chủ động ứng phó với tình hình khô hạn trên diện rộng, vụ Hè Thu 2019, xã Vĩnh Giang đã tiến hành chuyển đổi 70 ha đất sản xuất lúa sang trồng các loại cây trồng cạn thích hợp. Trong ... Xem tiếp
CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
MÔ HÌNH HAY - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
Vĩnh Giang: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 5 sao cho sản phẩm đậu xanh

Vĩnh Giang: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 5 sao cho sản phẩm đậu xanh

Từ một trong những loại cây trồng cạn được lựa chọn đưa vào thí điểm sản xuất nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đậu xanh Vĩnh Giang đã trở thành một trong những sản phẩm nông ... Xem tiếp

Copyright 2019 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Giang