Cơ quan chủ quản: UBND XÃ VĨNH GIANG -  VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ-  Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh  - Điện thoại: (0233).3.823269 Fax: (0233).3.........

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

                 

TIN HOẠT ĐỘNG
Khai mạc "Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022.

Khai mạc "Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022.

Sáng ngày 3/10/2022, tại trường tiểu học Vĩnh Giang xã Vĩnh Giang, Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Giang tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2022 với chủ đề "Thúc đẩy ... Xem tiếp
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
MÔ HÌNH HAY - GƯƠNG ĐIỂN HÌNH